luni, 29 iulie 2013

ROMÂNĂ, ARMĂNEASHTI, PUNJABI


Poporul român este poporul care a dat lumii limba latină şi respectiv limbile romanice. Limba retoromană, franceză, italiană, spaniolă, portugheză, catalană, română, aromână, meglenoromână, istroromână şi latină sunt nişte limbi româneşti. Dr. Lucian Iosif Cueşdean a găsit în India o populaţie numită pujnabi şi care vorbeşte o limbă asemănătoare celei române. Acesta susţine că românii sunt de 2500 de ani, ceea ce înseamnă că suntem mai vechi decât Imperiul Roman. Triburile geto-dacice ocupau un teritoriu vast din Europa Centrală până în Asia, aproape de China şi de India. Dr. L. I. Cueşdean a ajuns la această concluzie după 20 de ani de studiu asupra acestei teme. Actuala populaţie pujnabi sunt urmaşii unui trib getic aşezat în nordul Indiei cu 2500 de ani în urmă. Limba lor seamănă foarte mult cu româna, chiar conţine 2000 de cuvinte curat româneşti. Multe cuvinte seamănă mult cu latina şi de aici extragem problema care constă în faptul că 2500 de ani în urmă nu exista încă Imperiul Roman. Asta înseamnă că geţii vorbeau o limbă latină înaintea expansiunii romane.

Teoria prezentată nouă la şcoală, cum că daco-geţii erau un popor ce locuia numai în spaţiu carpato-dunăreano-nistreano-pontic, apare în cazul dat ca fiind una falsă. Iar faptul că au renunţat la limba lor care diferită de latina, pentru a învăţa limba cuceritorilor romani, la fel este o teorie greşită.

Urmaşii din India ale războinicilor geţi au fost descoperiţi sub forma triburilor masageţilor, atestaţi în centrul Asiei încă de istoricii antici şi menţionaţi în Evagrius Scholasticus (sec.VI d. Hr.). Aceştia se numeau în limba pahalavi ca fiind messagetae. Comunitatea punjabi constituie 130 de milioane de inşi, care vorbesc limba română (una arhaică) dacă îi dăm crezare lui Strabon care a afirmat că triburile geto-dacice vorbeau aceeaşi limbă, iar Lucian Cueşdean confirmă aceasta prezentând cuvintele curat româneşti vorbite de comunitate şi altele asemănătoare.

Iată câteva cuvinte ale comunităţii punjabi:

Mai sunt şi prin Europa triburi româneşti care vorbesc limbi asemănătoare cu cea română. Vorbesc despre aromâni. Aromânii sunt o populaţie minoritară din Grecia şi Albania care îşi au propria limbă, ea la rândul ei fiind de fapt o subdiviziune a limbii române. Au tradiţii asemănătoare cu cele ale românilor de la Nord de Dunăre şi în ultimii 20 de ani încearcă să se regăsească între români. Cei mai cunoscuţi aromâni ar fi Herbert von Karajan, Neagu Djuvara, Gigi Becali.

Limba aromână este una cam dificilă. Mai simplu ar fi să învăţăm retoromana.
Câteva vorbe în limba aromână:

+Eu aroamigu limba armăneashti - Eu vorbesc limba aromână.
+Eu aroamigu limba Vlâhutu - Eu vorbesc limba română.

Limba aromână se împarte în dialecte, deci, sună diferit.

Deci, suntem peste 150 de milioane de daci. Acum ar fi excelent dacă vom învăţa toţi o limbă dacă/vlahă numită română, pentru ca să putem fi uniţi. Acum că ştiu despre toate astea, mă îngrozeşte faptul că sunt oameni ce consideră limba română diferită de cea "moldovenească". Ha! Cât de ridicol e.

Aici trei versiuni ale rugăciunii Tatăl Nostru în trei dialecte ale limbii aromâne:

Tatâ a nostru,
cari hii tu țeru,
s-aiseascâ numa a Ta,
s-yinâ amiral'iea a Ta,
s-facâ vrearea a Ta,
ași cumu n țeru, ași ș-pisti locu.
Pânea a noastrâ ațea di tuti dzâlili
dă-nâ u a noauâ adzâ
ș-nâ li l'artă amărtiili noastri,
ași cumu li l'rtămu ș-noi unu a lântui.
Ș-nu nâ du pi noi la cârtiri,
ma nâ aveagl'i di ațelu arău.
Câ a Ta easti amiral'iea ș-putearea,
a Tatălui ș-a Hil'iului ș-a Spiritului Sântu,
tora, totana și tu eta etiloru.
Aminu.
Tatã a nostru,
cai eshci ãn tser,
s-ayisescã numa a Ta,
s-yinã vãsilia a Ta,
s-facă vrerea a Ta,
ashi cum sh-ãn tser, ahi sh-pi tutã-n loc.
Pãne a nostrã atsea di cathi dzuã
dã-nã-u a nao sh-azã
shi ljartã-nã-le amãrtiile-a nostre,
ashi cumu le-ljirtãm shi noi a tsilor cai nã-fac amãrtie.
Shi nu nã-du tu pirazmo,
ma aveglji-nã di atselu arãolu.
Cã a Ta easte vãsilia shi puterea,
a Tatãlui sh-a Hiljlui shi-a Spiritlui Ayiu,
tora, totana shi tu eta etilor.
Amin.
Afendi a nostu,
tsi eshtsã tu tseru,
s aysiseascã numa Tauã,
yie amirãria Tauã,
S adarã vrearea Tauã,
cumu tu tseru, ashi sh pisti locu, cumu ndzeanã, ashi sh npadi.
Pãnea a noastã atsea di daima
dã nu a nauã cathi dzuuã
sh nã iartã cãbãtsli a noasti,
cumu sh noi irtãmu atsilor tsi nã cãbãtisescu.
Sh nu nã du pi noi tu pirazmo,
ma aveaghinã di iehtrul atselu lailu.
Cã a Tauã iasti tinjia anamea sh pirifanjea
tu aiestã amirãrie,
tora di daima sh tu ieta ietilor.
Aminu (ashi s hibã).Autor: Klaudiu-Jean Kretzulescu
Sursă: <foarte multe>

RBT-2013

Niciun comentariu:

Trimiteţi un comentariu

Vă rugăm să nu utilizaţi limbaj necenzurat.